Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: sekretariat@sp-glebokie.piwniczna.pl

Informujemy, że nasza strona internetowa została przeniesiona na nowy adres: sp-glebokie.piwniczna.pl Zapraszamy

Odblaskowa Szkoła

17/10/2018r.

ODBLASKOWA SZKOŁA”

 

W roku szkolnym 2108/2019 uczniowie Szkoły Podstawowej w Głębokiem biorą udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” organizowanym przez: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe, by zwiększyć ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Daje to możliwość wskazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Celem akcji jest również promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym oraz kształtowanie postawy, iż dzieci mają ustawowy obowiązek korzystania
z elementów odblaskowych. Szkoła realizuje ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

 

Podjęte działania we wrześniu i październiku w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”:

 • zorganizowanie apelu dla wszystkich uczniów szkoły na temat „Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”,

 • wyposażenie uczniów kl. I – III w elementy odblaskowe, kamizelki i chusty,

 • wyposażenie uczniów kl. IV – VIII w elementy odblaskowe,

 • wyposażenie rodziców i seniorów w elementy odblaskowe,

 • ogólnoszkolny konkurs plastyczny kl. I – VIII pt.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym",

 • zajęcia praktyczne w zakresie prawidłowego poruszania się po drodze oraz bezpiecznego przejścia przez jezdnię na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów świetlicy szkolnej,

 • wykonanie gazetek ściennych/tematycznych: „Znaki drogowe”, „Bezpiecznie na drodze”, „Bądź widoczny”,

 • egzamin /teoretyczny i praktyczny/ ze znajomości przepisów na Kartę Rowerową - uczniowie klas V,

 • konkurs wiedzy „Znaki drogowe”– uczniowie świetlicy szkolnej,

 • spotkanie wszystkich uczniów szkoły z Panem Policjantem dotyczące bezpieczeństwa na drodze i przejeździe kolejowym oraz obowiązku noszenia elementów odblaskowych,

 • współpraca z rodzicami w celu dbania o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły,

 • promocja konkursu „Odblaskowa szkoła”: umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły, w kronice szkoły.

 

Koordynator konkursu: Jadwiga Maślanka, Sylwia Stanczak